Lagen om försäkrings-förmedling

AssuransSelector AB – Klagomål på uppdrag

Lagen om försäkringsförmedling

Enligt Lagen om försäkringsförmedling (2005:405) har vi infört följande rutin för hantering av eventuella klagomål.

Klagomål på uppdrag utförda av AssuransSelector AB skall framföras
skriftligen till:

 

AssuransSelector AB
Att: Sigvard Åkerman
Drottninggatan 11
252 21 Helsingborg

Telefon: 042 – 12 07 60
Fax: 042 – 12 41 25
Epost: akerman@assuransselector.se

 

Uppgifter
Klagomål som framföres skall innehålla uppgifter om:

– Kundens namn
– Adress
– Telefonnummer
– Kontaktperson

 

AssuransSelector AB tecknar ansvarsförsäkring hos:

QBE Insurance (Europe) Ltd., UK filial Sverige
Org. Nr: 516404-1880

Sveavägen 9
111 57 Stockholm

Telefon: 08-587 514 00
Epost: infoqbesweden@se.qbe.com

tillbaka! Tillbaka