Ökat behov av att försäkra kliniska studier!

AssuransSelector AB har sedan många år placerat försäkringar för internationellt genomförda kliniska studier. Vi upplever en ökad efterfrågan från Life Science företagen att få hjälp med att försäkra kliniska studier. Med tillgång till flera olika försäkringsmarknader och villkor kan vi med god erfarenhet bistå vid denna typ av efterfrågan av försäkringsskydd.

tillbaka! Tillbaka