Starkt intresse för försäkringsskydd av immateriella rättigheter (IP)

Vi upplever en fortsatt efterfrågan på IP-försäkringar, speciellt inom Life Science och andra Tech områden. Dock har det hårdnat något på försäkringsmarknaden för Life Science bolag på grund av ökad skadefrekvens. Vi har dock fortfarande goda möjligheter att finna lösningar även för dessa verksamheter, mycket tack vare tillgång till ett flertal försäkringsmarknader.

tillbaka! Tillbaka